“Wielkie Konflikty” – seria

Współpraca przy odcinkach 1-8 serii “Wielkie Konflikty” z Grupą Filmową Darwin